Sezona 2006

Kategorie předžáci

17.12.2005 Paseky Alpský pohár 1.
18.12.2005 Paseky Alpský pohár 2.